Vitajte na našich stránkach venovaných oznamovaniu protispoločenskej činnosti.

Pojem whistleblowing pochádza z anglického slovného spojenia „blow the whistle“ ( doslova zapískať na píšťaľku ) a má evokovať predstavu varovnej píšťalky, ktorá zaznie, keď sa nehrá podľa pravidiel. V prostredí nadnárodných spoločností sa whistleblowing mechanizmy považujú už za štandard, ktorý umožňuje udržiavať vysoký úroveň firemnej kultúry a chrániť dobré meno spoločnosti. Whistleblowing mechanizmy majú svoju tradíciu hlavne v USA, kde bol prvýkrát zakotvený v zákone False Claim Act už v roku 1863 a tiež vo Veľkej Británii, kde bol v roku 1998 prijatý zákon Public Interest Disclosure Act (PIDA)

Whistle-blower alebo ( trochu menej vhodne ) whistleblower či whistle blower je • osoba, ktorá chce niečo rázne ukončiť, zatrhnúť, • zamestnanec, ktorý ohlási zlú ( protiprávnu, nezákonnú a pod. ) činnosť svojho zamestnávateľa, a to najmä vládnemu orgánu alebo orgánu činnému v trestnom stíhaní;

Wikipenia : Whistle-blower (informátor)

Smernica na kľúč

usa

V prípade pokiaľ máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, kliknite na tlačítko a vyplnte krátky kontaktný formulár. Najneskôr do 2 pracovných dní Vám zašleme cenovú ponuku, alebo sa s Vami skontaktujeme. Cena už od 99 €

Referencie

REFERENCIE

Aktuálne novinky

K dnešnému dňu sme spracovali už 150tu smernicu v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z..

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

 
 
 
 
AKCIA :
Pokiaľ si dáte spracovať smernicu najneskôr do 31.8.2019, vypracujeme Vám v akciových cenách .
 
 
 
 
 
Chceli by sme Vás informovať, že sme zaznamenali zvyšujúci sa počet kotrôl, nakoľko vznikol na tento účel ďalší úrad.
 
 
 
 
 
Dnes sme spracovali 500tú smernicu a zodpovednú osobu poskytujeme už pre 126 klientov. Ďakujeme za prejavenú dôveru.
 
 
 
 
 
Aktuálne platný zákon č. 54/2019 Z.z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ukladá povinnosť zaviesť nové povinnosti najneskôr do 30.9.2019. Našim zákazníkom, túto aktualizáciu budeme pripravovať.
 
 
 
Národná rada schválila novelu zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti. Vzniká priamo úrad, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie zákona.
 
 
 
 
 
Dnešným dňom sa dostal do platnosti zákon o ochrane osobných údajov, ktorý ovplyvňuje aj smernicu – oznamovanie protispoločenskej činnosti.
 
 
 
 
Dnes sme spustili ( aj na základe Vašich podnetov ) prevádzku novej web stránky, ktorá je prehľadnejšia a obsahuje podrobnejšie informácie.
 
 
 
 
 
Dnešným dňom presiahol počet spokojných zákazníkov dosiahol 450. Všetkým za prejavenú dôveru ďakujeme.
 
 
 
 
 
Nakoľko zákon ukladá zamestnávateľovi určiť zodpovednú osobu a niektoré spoločnosti by uvítali externú zodpovednú osobu, naša spoločnosť začala naša spoločnosť túto službu poskytovať prostredníctvom našeho právneho oddelenia.
 

Viacerí sa obraciate na nás ohľadne informácie, kto bude kontrolovať splnenie si tejto zákonnej povinnosti, chceme Vás informovať, že ide o Národný inšpektorát práce, ktorý môže preverovať spoločnosti už od 1.7.2015, kedy by ste mali mať tú to povinnosť splnenú.

S radosťou Vám oznamujeme, že od dnešného dňa zasielame vypracované smerice prostredníctvom našeho zmluvného partnera SPS. Zvýši sa tak komfort pre zákazníkov a to bez navýšenia ceny. Taktiež máte možnosť zistiť, kde sa Vaša zásielka práve nachádza.
 
Nakoľko školy, škôlky, predškolské zariadenia a iné rozpočtové organizácie trvale bojujú s financiami, rozhodli sme sa, že tí ktorí si objednajú u nás vypracovanie smernice do 30.06.2015, budú môcť zaň zaplatiť v 2 splátkachv a to bez navýšenia.
 
 
Dňa 1.1.2015 prišiel do platnosti zákon č. 307/2014 Z.z. a Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností podľa § 11 a 12 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, čiže najneskôr do 1.7.2017.